@ = at (engl.), preopositio jossakin, johonin, jonkin luona, ääressä, jonkin kautta (suom.)

& = and (engl.), ja (suom.)

1 = one (engl.), yksi (suom.)

1st = first (engl.), ensimmäinen, ensin (suom.)

2 = to (engl.), prepositio johonkin, jollekin, myös infinitiivin partikkeli (suom.)

2 = two (engl.), kaksi (suom.)

2day = today (engl.), tänään (suom.)

2gtha = together (engl.), yhdessä (suom.)

4 = for (engl.), prepositio jollekin, jotakin varten (suom.)

4 = four, (engl.), neljä (suom.)

4get = forget (engl.), unohtaa (suom.)

abt = about (engl.), prepositio jotakin koskien, jostakin, jonkin suhteen (suom.)

aFAr = affair (engl.), asia, tehtävä, monikossa asiat (suom.)

afta = after (engl.), jälkeen (suom.)

aL = all (engl.), kaikki (suom.)

alng = along (engl.), prepositio jotakin pitkin, eteenpäin, mukana, mukaan (suom.)

alngside = alongside (engl.), vierellä, vieressä, rinnalla (suom.)

B = be (engl.), olla (suom.)

B4 = before (engl.), ennen (suom.)

Bcause = because (engl.), koska (suom.)

Bcome = become (engl.), tulla joksikin (suom.)

Bing = being (engl.), olemassaolo, olemus, olento (suom.)

Blng = belong (engl.), kuulua johonkin (suom.)

Bn = been (engl.), olla verbin partisiipin perfekti

brng = bring (engl.), tuoda (suom.)

Btween = between (engl.), välissä, välillä, väliin (suom.)

C = see (engl.), nähdä, käsittää (suom.)

chAng = change (engl.), muuttaa, muuttua, vaihtua (suom.)

chOs = choose (engl.), valita (suom.)

congrats = congratulations (engl.), onnittelut (suom.)

contxt = context (engl.), asian tai tapahtuman yhteys, (suom.)

DFr = differ (engl.), erota jostakin (suom.)

DFrnt = different (engl.), erilainen (suom.)

Enuf = enough (engl.), tarpeeksi (suom.)

EvrE = every (engl.), jokainen, joka ainoa (suom.)

EvrE1 = everyone (engl.), jokainen, joka ainoa (suom.)

EvrEday = everyday (engl.), joka päivä (suom.)

EvrEThng = everything (engl.), kaikki (suom.)

EzE = easy (engl.), helppo (suom.)

bginning = beginning (engl.), alku (suom.)

giv = give (engl.), antaa (suom.)

GR8 = great (engl.), suuri, iso, valtava (suom.)

herSlf = herself (engl.), itse naispuolisesta (suom.)

himSlf = himdelf (engl.), itse miespuolisesta (suom.)

hld = hold (engl.), pitää, pidellä (suom.)

hnd = hand (engl.), käsi (suom.)

hPn = happen (engl.), tapahtua (suom.)

I = eye (engl.), silmä (suom.)

imPSSbl = impossible (engl.), mahdoton (suom.)

in2 = into (engl.), prepositio johonkin (suom.)

itSlf = itself (engl.), itse (suom.)

jst = just (engl.), vain, juuri (suom.)

L8R = later (engl.), myöhemmin (suom.)

lif = life (engl.), elämä (suom.)

lik = like (engl.), kuten, verbinä pitää (suom.)

lng = long (engl.), pitkä (suom.)

lnger = longer (engl.), pitempi (suom.)

lnghnd = longhand (engl.), tavallinen kirjoitus, ei kaunokirjoitus (suom.)

luv = love (engl.), rakkaus, rakastaa (suom.)

mAk = make (engl.), tehdä, valmistaa (suom.)

mistAk = mistake (engl.), virhe, erehdys (suom.)

mix = mixture (engl.), sekoitus (suom.)

mob = mobile (engl.), kännykkä (suom.)

mor = more (engl.), lisää, enemmän (suom.)

movn = moving (engl.), liikkuva (suom.)

msg = message (engl.), viesti (suom.)

munE = money (engl.), raha (suom.)

NE = any (engl.), kukaan, mikään, ketkään, mitkään (suom.)

NEhtng = anything (engl.), mitään, jotakin (suom.)

neva = never (engl.), ei koskaan (suom.)

NEWer = anywhere (engl.), mihinkään, missään, jossakin (suom.)

no = number (engl.), numero (suom.)

nothng = nothing (engl.), ei mitään (suom.)

nu = new (engl.), uusi (suom.)

nuspaper = newspaper (engl.), sanomalehti (suom.)

on2 = onto (engl.), prepositio johonkin, jollekin, jonkin päälle (suom.)

opn = open (engl.), auki, avoin, avata (suom.)

opning = opening (engl.), avajaiset (suom.)

per4mance = performance (engl.), esitys, performanssi (suom.)

pic = picture (engl.), kuva (suom.)

plAc = place (engl.), paikka (suom.)

PPL = people (engl.), ihmiset, väki (suom.)

PSSbl = possible (engl.), mahdollinen (suom.)

pwr = power (engl.), valta, mahti (suom.)

R = are (engl.), olla verbin yksikopn ja monikon toisen persoonan preesens

reD = ready (engl.), valmis (suom.)

rmba = remember (engl.), muistaa (suom.)

Rt = art (engl.), taide (suom.)

Rtist = artist (engl.), taiteilija (suom.)

Rtistic = artistic (engl.), taiteellinen (suom.)

sch = such (engl.), niin, sellainen (suom.)

shld = should (engl.), pitäisi (suom.)

slf = self (engl.), itse (suom.)

stnd = stand (engl.), seistä, sijaita, kestää, sietää (suom.)

strt = start (engl.), alku, aloitus, aloittaa (suom.)

sum = some (engl.), joku, jokin, jotkut, muutamat, toiset (suom.)

sum1 = someone (engl.), joku (suom.)

SumThng = something (engl.), jotakin, jotain, jokin (suom.)

Sumtimes = sometimes (engl.), joskus (suom.)

SumWer = somewhere (engl.), jossakin, johonkin (suom.)

t = the (engl.), määräinen artikkeli

tAk = take (engl.), ottaa, viedä (suom.)

tha = they (engl.), he, ne (suom.)

there4 = therefore (engl.), prepositio siksi, sen vuoksi (suom.)

thn = than (engl.), kuin (suom.)

thng = thing (engl.), esine, tavara, kapine, asia, seikka, olento, olio (suom.)

thnkng = thinking (engl.), ajatella, miettiä (suom.)

thru = through (engl.), läpi, lävitse (suom.)

ths = this (engl.), tämä (suom.)

tht = that (engl.), tuo (suom.)

txt = text (engl.), teksti (suom.)

U = you (engl.), sinä, te (suom.)

untl = until (engl.), kunnes (suom.)

Uv = you have (engl.)

w = we (engl.), me (suom.)

wen = when (engl.), milloin (suom.)

wer = where (engl.), missä (suom.)

wL = will (engl.), futuurin apuverbi

wlcum = welcome (engl.), tervetuloa (suom.)

wot = what (engl.), mitä, mkä (suom.)

wrld = world (engl.), maailma (suom.)

xactly = exactly (engl.), tarkasti, täsmälleen (suom.)

xamination = examination (engl.), koe, tutkinto (suom.)

xample = example (engl.),esimerkki (suom.)

xhaustive = exhaustive (engl.), tyhjentävä, perusteellinen (suom.)

xhibit = exhibit (engl.), esittää, laittaa näytteille (suom.)

xhibition = exhibition (engl.), näyttely (suom.)

xist = exist (engl.), olla olemassa (suom.)

xpand = expand (engl.), laajentua, laajeta (suom.)

xpct = expect (engl.), odottaa (suom.)

xpctations = expectations (engl.), odotukset (suom.)

xperience = experience (engl.), kokemus (suom.)

xpert = expert (engl.), asiantuntija (suom.)

xploration = exploration (engl.), tutkiminen, tutkimus (suom.)

xplore = explore (engl.), tutkia (suom.)

xpress = express (engl.), ilmaista (suom.)

xpression = expression (engl.), ilmaisu (suom.)

xtremely = extremely (engl.), äärimmäisen, erittäin (suom.)

Y = why (engl.), miksi (suom.)

ya = your (engl.), sinun, teidän (suom.)

yt = yet (engl.), vielä (suom.)