01Sub01 Opiskelijanumerosi on XXX. Sinulle lähetetään puhelimeesi luennot, joita sinun on kommentoitava tekstiviestillä. Samoin saat tehtäviä, joihin vastaat tekstiviestillä. Jos et vastaa luentoihin ja tehtäviin opiskelusi keskyetyvät, kunnes vastaat niihin. Aloittaaksesi opintosi tekstaa ART, välilyönti ja opiskelijanumerosi numeroon 16350.

02Lec01 Rt history TAITEEN ALKU
Varhaisimmat löydetyt merkit ihmisen taiteellisesta ajattelusta ovat 250 000 vuoden takaa. Tuon ajan taidetta ei voi erottaa omaksi kategoriakseen vaan se oli sekoitus taidetta, leikkiä ja rituaalia. Sen tarkoitus oli tehdä näkymätön maailma näkyväksi ja ilmaista yhteisön tärkeitä asioita. Taide oli asioiden erityiseksi tekemistä. Miten tämä ilmenee nykytaiteessa? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi tnumeroon 16350.

03Ass01
Tee teos, jossa sekoittuvat taide, leikki ja rituaali. Lähetä kuvaus teoksestasi SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja teoskuvauksesi numeroon 16350.

04Lec02 Rt history LÄNTINEN EUROOPPA
Lähes kaikki Länsi-Euroopan taide kuului keskiajalla uskonnolliseen elämään tai hallitsijoille. Taiteilijat tiesivät mitä heiltä odotettiin. Kun yhteiskunta maallistui, taiteilijoiden ja yleisön väliin tuli gallerioita, keräilijöitä ja kriitikoita. Taidemaailma oli syntynyt ja taide muuttui asiantuntijakysymykseksi. Taidetta alettiin tehdä sen itsensä vuoksi. Mitä mieltä olet taiteen tekemisestä vain sen itsensä vuoksi? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

05Ass02
Tee teokset oman valtiosi presidentille ja uskonnolliselle johtajalle. Mikä oli viestisi näille henkilöille? Kerro keskeiset asiat myös tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

06Lec03 Rt history TILANNE NYT
1900-luvun alussa Länsi-Eurooppalainen taide etsi uusia ilmaisutapoja. Innoittajina toimivat tieteen uudet teoriat, tekniset keksinnöt, vieraat kulttuurit sekä henkiset kokemukset. Länsimainen taide haarautui ismeiksi, joilla oli omat kannattajansa. Nykyään taidetta on kaikki, minkä taiteilija taiteeksi ilmoittaa ja taidemaailma hyväksyy esitettäväksi. Mitä mieltä olet tällaisesta taiteen määritelmästä? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

07Ass03
Valitse mikä tahansa esine ja perustele se taideteokseksi. Kun perustelusi on valmis, yritä myydä se taideteoksena. Lähetä SMS:ään tekstiviesti, jossa kerrot valitsemastasi esineestä, perusteluistasi ja kuinka teoksen myyminen onnistui. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

08Lec04 Rt theory AJATTELEVA KEHO
Ajattelu on kehollista toimintaa, koska aivot, jolla ihminen ajattelee, ovat erottamaton osa kehoa. Myös taide on aina kehollista, koska vastaanotamme taidetta aistiemme kautta ja aivot käsittelevät aistiärsykkeet. Aistisuudesta ja kehollisuudesta huolimatta taiteesen liittyy myös ei-kehollisia käsitteitä ja merkityksiä. Miten käsitteellisyyden ja kehollisuuden voi yhdistää? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

09Ass04
Ajattelen, olen siis olemassa. Yritä tehdä teos pelkästään ajatuksen voimalla. Ilmoita SMS:ään tekstiviestillä miten onnistuit. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

10Lec05 Rt theory KÄSITE
Käsitteillä ja ideoilla on keskeinen rooli nykytaiteessa. Joskus ne ovat jopa tärkeämpiä kuin perinteiset taiteen tekniikat ja materiaalit. Käsite voi itsessään muodostaa teoksen, jolloin teoksen materiaalinen muoto on vain käsitteen dokumentaarinen todiste. Käsitteellisyys on laajentanut taiteilijan työtä filosofian alueelle. Miten filosofisuus ilmenee kuvataiteessa? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

11Ass05
Tee ensin jokin teos ja anna sille nimi. Nimeä teos uudestaan. Miten uudelleen nimeäminen muutti teosta? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

12Lec06 Rt theory INTERTEKSTUAALISUUS
Intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstissä esiintyviä viitteitä muihin teksteihin. Kuvataiteessa intertekstuaalisuudeksi kustutaan sitä, että teoksessa on suoria tai epäsuoria viitteitä muihin teoksiin tai teksteihin. Intertekstuaalisuus liittyy taiteiden ja tieteiden välisyyteen sekä näiden yhdistämiseen. Mainitse jokin esimerkki intertekstuaalisuudesta. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

13Ass06
Kuvita jokin uskonnollinen teos tai teksti postimyyntikatalogin kuvilla. Minkälainen kokonaisuudesta tuli ja miten se eroaa perinteisistä pyhien kirjojen kuvituksista? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

14Lec07 Rt theory GENDER
Gender-termillä tarkoitetaan sosiaalista sukupuolta, ei niinkään biologista. Gender liittyy läheisesti identiteettiin, joka on yksi taiteen keskeisiä aiheita. Gender-kysymys nostaa esiin biologisen ja sosiaalisen sukupuolien erilaiset yhdistelmät, joissa perinteinen sukupuolirooliajattelu saa rinnalleen uusia sukupuolisuuden tulkintoja. Miten taiteilijan gender tai sex vaikuttaa teokseen?Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

15Ass07
Vietä päivä vastakkaisen sukupuolen roolissa ja vaatteissa. Tee kokemustesi pohjalta teos ja kerro kokomuksistasi SMS:ään tesktiviestillä. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

16Lec08 Rt theory PERFORMANSSI
Performanssissa taiteilijan läsnäolo ja toiminta tietyssä paikassa muodostavat taideteoksen. Performanssi voi tapahtua missä ja milloin tahansa. Se voi olla myös mikä tahansa tilanne, jossa mukana ovat neljä elementtiä: aika, paikka, taiteilijan keho sekä taiteilijan ja yleisön välinen suhde. Sen pituus voi olla myös mikä tahansa. Miten performanssi eroaa teatterista? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

17Ass08
Toiminnalle ja tekemiselle (to do) on olennnaista liike, ei liikkuja. Siten se eroaa näyttelemisestä (to act) tai esittämisestä (to perform), joissa tekijä on keskiössä. Tee performanssi, joka perustuu tekemiselle, ei esittämiselle eikä näyttelemiselle. Lähetä performanssin kuvaus SMS:ään tekstiviestillä. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

18Lec09 Rt theory INTERVENTIO
Kuvataiteessa interventio on reaktio tai kommentti johonkin olemassa olevaan teokseen. Sen voi olla myös jonkin teoksen, teeman tai tietyn yleisön odotusten kyseenalaistamista. Intervention voi ymmärtää myös eräänlaiseksi väliintuloksi tai tilanteen haltuunotoksi, jossa taiteilija ilmaisee oman mielipiteensä. Minkälaisia interventioita löydät mediasta? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

19Ass09
Pyri esille johonkin mediaan, lehteen, radioon, tv:hen, internetiin ja toteuta siellä oma taiteellinen interventiosi. Kerro tapahtumien kulku SMS:ään tekstiviestillä. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

20Lec10 Rt theory YHTEISÖTAIDE
Socially engaged taiteessa taiteilija työskentelee jonkin yhteisön tai ryhmän kanssa. Yhteisö osallistuu aktiivisesti teoksen tekemiseen. Socially engaged taide nostaa esiin kysymyksen kuka on teoksen tekijä, milloin teos on valmis ja mistä taideteos viime kädessä muodostuu. Samalla se kysyy, mitä varten ja kenelle taidetta tehdään. Kenelle sinun mielestäsi taidetta tehdään? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

21Ass10
Kokoa ryhmä, suunnitelkaa ja toteuttakaa yhdessä jokin teos ja jakakaa aikaansaannoksenne ulkopuolisille. Kerro SMS:ään tekstiviestillä, kuinka demokraattista ja tasapuolista työskentely oli. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

22Lec11 Rt theory JULKINEN TILA
Aukioille, toreille ja muille keskeisille paikoille on pystytetty taideteoksia kautta aikojen. Nykyään taiteilijat ovat kiinnostuneet myös paikoista, jotka eivät ole paraatipaikkoja: metrotunnelit, vessat, sivukujat, baarit. Samalla he kysyvät, kenelle julkinen tila kuuluu ja kuka siitä päättää sekä mitä julkisessa tilassa voi esittää ja kenen ehdoilla. Mitä mieltä itse olet? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

23Ass11
Haastattele ihmisiä julkisella paikalla. Tee tästä keräämästäsi materiaalista teos ja laita se esille haastatattelupaikalle. Kerro tekstiviestillä SMS:ään, miten ihmiset reagoivat? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

24Lec12 Rt theory PAIKKASIDONNAISUUS
Site-specific -teosta tehdessään taiteilija ottaa huomioon teoksen esittämispaikan jo suunnitteluvaiheessa. Site-specific -taiteessa paikka tai ympäristö itsessään ovat myös erottamaton osa teosta ja sen merkitystä. Etsi jokin site specific -teos ja kerro miten ympäristö vaikuttaa teoksen sisältöön ja tulkintaan Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

25Ass12
Suunnittele teos, joka voi olla olemassa vain yhdessä paikassa maailmassa ja paljastaa vain tässä tietyssä paikassa todellisen sisältönsä. Kuvaile teosta tekstiviestissä ja lähetä se SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

26Lec13 Rt theory DEKONSTRUKTIO
Dekonstruktio on kriittinen lukutapa, jonka avulla voidaan tuoda esiin käsityksissä ja käsitteissä piileviä ristiriitaisuuksia ja osoittaa kielen ja merkityksen häilyvyys. Merkitystä ei ole olemassa minkäänlaisena selkeänä absoluuttisena kategoriana. Kaikki kulttuurinen on ihmisen rakentamaa ja siten myös purettavissa ja uudelleen tulkittavissa. Mainitse jokin esimerkki dekonstruktiosta.Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

27Ass13
Tee teos, jonka lähtökohdaksi valitset jonkin esineen. Pura tämä esine niin pieniksi osasiksi kuin pystyt ja kokoa se uudella tavalla. Kerro tekstiviestillä SMS:ään miten esine muuttui tässä prosessissa? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

28Lec14 Pic analysis KUVAN LUKEMINEN
Taideteosta tarkasteltaessa on otettava huomioon, mistä se on tehty, mitä aiheita se käsittelee sekä mihin ja millä tavoin se on laitettu esille. Myös jokainen katsoja vastaanottaa teoksen omalla tavallaan riippuen hänen omasta historiastaan ja elämäntilanteestaan. Katso teosta ja siitä tehtyä painokuvaa. Miten ne eroavat toisistaan? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

29Ass14
Katso samaa teosta selvinpäin, humalassa, iloisena, surullisena, vihaisena ja rakastuneena. Miten tunnetilasi ja fyysinen olosi vaikuttivat katsomiskokemukseesi ja teoksen merkitykseen. Lähetä huomiosi tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja huomiosi numeroon 16350.

30Lec15 Pic analysis MUOTO
Teoksen formaalisessa analyysissa tarkasteltavaksi valitaan vain tarkoituksenmukaiset kohteet. Seuraavaksi huomiodaan teoksen merkittävät muodot, jotka luovat teoksen tunnetilan. Teosta katsotaan vain ”kuvana”, johon katsoja projisoi omat merkityksiesnsä ja luo siitä omat tulkintansa. Kuinka mielekäs puhtaasti formaalinen analyysi on? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

31Ass15
Analysoi jokin lehtimainos taideteoksena. Onnistuitko analysoimaan vain formaalisia asioita? Mikä analysoimisessa oli vaikeinta? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

32Lec16 Pic analysis SISÄLTÖ
Taiteessa sisältö ja muoto ovat usein kietoutuneet toisiinsa, eikä niitä voi tarkastella toisistaan erotettuina. Myös objektiivinen tarkastelu on mahdotonta, katsoja vaikuttaa aina katsottavaan. Taiteessa tyhjyys ei ole koskaan tyhjyyttä, niinkuin nimetön teos ei ole nimetön. Onko tämä mahdollista? Jos on niin, miten? Jos ei, niin miksi ei? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

33Ass6
Aineetomuudessaan unet ovat puhdasta sisältöä. Analysoi oma unesi taideteoksena. Mitä huomasit? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

34Lec17 Pic analysis KONTEKSTI
Taide on avoin käsite eikä sitä voi määritellä tyhjentävästi. Taidetta voi pitää eräänlaisena pelinä tai leikkinä, jossa joku ehdottaa ensin jotakin ja jonka jälkeen toinen kommentoi sitä. Se on jatkuvassa muutoksen tilassa ja määrittää itse itseään. Teos saa myös osan merkityksistään asettumalla osaksi taidehistoriallista jatkumoa. Kerro tästä jokin esimerkki. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

35Ass17
Luonto ei ilmaise mitään, se on puhdasta muotoa. Luontokappale itsessään ei ole taideteos, ellei taiteilija tee sille jotain, esim siirrä sitä galleriaan. Vie jokin luontokappale eri kauppojen hyllylle. Minkälaisia merkityksiä luontokappale saa eri paikoissa, kun se on irrotettu alkuperäisestä yhteydestään? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

36Lec18 Tech TAITEEN RAJAT
Kuvataiteet on perinteisesti jaettu kolmeen osa-alueeseen: maalaus, grafiikka, kuvanveisto. Tämä jako ei ole enää mielekäs, koska taiteilijat ovat ottaneet käyttöönsä uusia tekniikoita ja yhdistelevät kuvataiteen osa-alueita keskenään. Myös jako eri taiteenalojen kesken on murtunut, samoin jako korkeaan ja matalaan. Mistä tämän huomaa? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

37Ass18
Kokonaistaideteos yhdistää eri taitenaloja ja pyrkii maksimaalisen kaikkien aistien yhteisvaikutukseen. Tee oma kokonaistaideteoksesi, joka hyödyntää eri aisteja, kuvataiteen eri osa-alueita sekä taiteen eri osa-alueita. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvaus teoksestasi numeroon 16350.

38Lec19 Tech TOISTO
Toisto on yksi tehokeino, jolla vahvistaa viestin sisältöä. Toisto ja jatkuvuus ovat myös riitin keskeisiä ominaisuuksia. Toisaalta jonkin asian toistaminen tekee siitä arkisen, esimerkiksi kaikki lukemattomat kopiot Eiffel-tornista. Toisto paradoksaalisesti ritualisoi mutta samalla demystifoi kohteensa. Mitä Eiffel-tornin kopiot edustavat? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

39Ass19
Tee taideteos, jossa keräät, kopioit tai toistat jotain asiaa mahdollisimman monta kertaa. Mitä tässä prosessissa tapahtui. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

40Lec20 Tech MITTAKAAVA
Luonnontiede tutkii asioita 10 potenssiin -22 metristä 10 potenssiin 23 metriin. Myös taiteilijat työskentelevät erilaisten mittakaavojen kanssa. Eri tilanteissa teoksista on tehty mahdollisimman isoja tai pieniä riippuen taiteilijan tai tilaajan tarkoitusperistä. Taideteos voi näyttää asioita hyvin läheltä tai todella kaukaa. Kerro esimerkki makro- ja mikroskooppisesta teoksesta? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

41Ass20
Tee teos suurentamalla tai pienentämällä valitsemasi lähtökohtaa. Miten skaalamuutos muutti lähtökohtanasi ollutta asiaa? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

42Lec21 Tech HYBRIDI
Biologiassa hybridi tarkoittaa kahden lajin välistä risteymää. Postkolonialistisessa teoriassa sillä tarkoitetaan valloitettujen ja valloittajien kulttuurin sekoittumisessa syntyneitä asioita ja ilmiöitä. Hybridit kyseenalaistavat valtakulttuurin muuttumattomuuden ja muistuttavat, ettei paratiisiin ole enää paluuta. Kerro esimerkki kulttuurisesta hybridistä. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

43Ass21
Readymadet ovat teoksia, joissa käytetään valmiita esineitä. Tee readymade -teos yhdistämällä toisiinsa kaksi valmista esinettä, jotka edustavat eri kulttuureja. Lähetä kuvaus valmiista teoksesta tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

44Lec22 Tech MIKROHISTORIA
Virallinen historian kirjoitus kertoo tapahtumista voittajan näkökulmasta. Mikrohistoria puolestaan kertoo tapahtumista yksilön näkökulmista. Se kertoo myös arjen merkityksellisyydestä ja yksilön kokemuksesta osana yhteiskuntaa. Kerro tapauksesta, jossa virallinen historiankirjoitus ja yksilön kokemus eroavat toisistaan. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

45Ass22
Tee teos, jossa käsittelet miten jokin historiallinen tapahtuma on vaikuttanut omaan arkielämääsi. Lähetä kuvaus tapahtumasta ja teoksesta tekstiviestillä SMS.ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

46Lec23 Colour VÄRIN MÄÄRITELMÄ
Väri on sähkömagneettisen säteilyn aallonpituus väliltä 400-700 nm. Ihmisen tekemä värihavainto on aina subjektiivinen. Samoin värin näkeminen ja kokeminen on yksilöllistä. Värejä on äärettömän paljon. Musta ja valkoinen eivät varsinaisesti ole värejä; musta pinta ei heijasta minkään väristä valoa ja valkoinen on kaikkien värien sekoitus. Miten eri tavoin ihmiset määrittelevät turkoosin? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

47Ass23
Katsele museossa teoksia eri väristen aurinkolasien läpi. Tee kokemuskestasi teos. Lähetä siitä kuvaus tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

48Lec24 Colour NÄKYVÄ VALO
Valo on sähkömagneettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa. Sen aallonpituus on 350–700 nm. Ihmissilmä näkee parhaiten keltaista tai kellanvihreää valoa. Valoa lyhytaaltoisempaa säteilyä ovat uv-valo, röngten- ja gammasäteily, pitempiaaltoisempaa infrapuna, mikro- ja radioaallot. Tarkastele sateenkaarta. Missä järjestyksessä värit ovat? Saako niistä kaikki havaittavat värit?Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

49Ass24
Tee teos, jonka materiaalina käytät näkyvää valoa. Lähetä kuvaus teoksesta tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

50Lec25 Colour INFRA JA ULTRA
Sateenkaaren violetin jälkeen tulee ultravioletti ja punaisen jälkeen infrapuna. Ihminen on rakentanut laitteita, jotka tekevät ihmissilmän nähtäväksi myös nämäkin aallonpituudet. Konservaattorit tutkivat taideteoksia infrapuna- ja uv-valolla, joka paljastaa niistä lisätietoa. Kerro jostain sovelluksesta tai taideteoksesta, joka hyödyntää ihmissilmälle näkymätöntä valoa? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

51Ass25
Tutki lämpökamerakuvia. Minkälaisia ääriviivoja ne tuottavat? Mene valkoiset vaatteet päällä yökerhoon, jossa on ultraviolettivaloja. Mitkä materiaalilt heijastavat parhaiten uv-valoa? Lähetä vastaukset tekstiviestillä SMS:ään. Tee teos, jota täytyy katsoa infra- tai ultraviolettivalossa. Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

52Lec26 Colour PIMEÄ AINE
Maailmankaikkeus ei muodostu pelkästään näyvästä aineeesta. Tähtitieteilijät ovat päätelleet, että maailmankaikkeudessa on oltava myös meille näkymätöntä pimeää ainetta, jonka osuus on arviolta 90 % koko maailmankaikkeuden materiasta. Näkyvä aine, josta me ja linnunratamme on muodostunut, on siis vähemmistönä maailmankaikkeidessa. Miten tämä vaikuttaa maailmankuvaasi? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

53Ass26
Mene tähtitorniin ja katso kaukoputkella eri galakseja. Tähtitieteilijöiden laskelmien mukaan niiden reunoilla on runsaasti pimeää ainetta, joka hidastaa galaksien pyörimisnopeutta. Yritä kuvata pimeää ainetta. Tee teos, joka on havaittavissa vain välillisesti. Lähetä kuvaus teoksesta tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

54Lec27 Composition KAAOS JA JÄRJESTYS
Taiteilijat ovat aina hyödyntäneet matematiikkaa ja sattumanvaraisuutta. Kiinnostava taideteos ei ole liian ennustettava eikä liian satunnainen. Se muodostaa myös eheän kokonaisuuden. Kompleksisuus lisää teoksen intensiteettiä. Se ei saa kasvaa niin suureksi, että eheys heikentyy. Tämä vähentäisi kompleksisuuden ja eheyden synnyttämää intensiteettiä. Miten tämä ilmenee käytännössä? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

55Ass27
Tee ensin yksi teos, jossa hyödynnät jotain matemaattista kaavaa ja sitten toinen, jossa hyödynnät satunnaisuutta. Miten näiden kahden lähestymistavan lopputulokset eroavat toisistaan? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

56Lec28 Composition EHEYS
Ihminen pitää itseään ehenä luomuksena, eräänlaisena jumalan kuvana. Hänellä on mielessään ideaali, johon vertaa itseään. Se on tahtotila, johon pyritään. Sitä saatetaan myös teeskennellä, vaikkei sitä ole saavutettu. Mutta toisaalta juuri poikkeama ideaalista, virhe, tekee ihmisistä ainutlaatuisia yksilöitä. Kuka määrittelee tämän ihmisen ideaalin? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

57Ass28
Koulussa opetetetaan kaunokirjoitusta, joka on kulttuurinen sopimus siitä miltä luettavan kirjoituksen tulee näyttää. Tavoitteena on oppia kirjainten malli, eräänlaiset ideaalikirjaimet. Kuitenkin mallista poikkeavaa kaunokirjoitusta kutsutaan persoonalliseksi. Tee teos, joka käsittelee ideaalin ja virheen välistä ristiriitaa. Lähetä kuvaus teoksesta tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

58Lec29 Composition KOMPLEKSISUUS
Kaaosteoreetikot tutkivat raja-arvoja, jotka tekevät järjestelmästä niin kompleksisen, että se romahtaa. Sää on esimerkiksi niin kompleksinen ilmiö, että sen ennustaminen ei onnistu: pieni muutos jossain johtaa suuriin muutoksiin toisaalla. Taiteessa kompleksisuus luo jännitettä ja voi olla sisältö sinänsä. Miten erilaisten järjestelmien kompleksisuus vaikuttaa omaan elämääsi? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

59Ass29
Tee äärimmäisen kompleksinen teos. Lähetä kuvaus teoksesta tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

60Lec30 Composition INTENSITEETTI
Elokuvan imaistessa meidät mukaansa unohdamme ajan ja paikan tajun. Taustalta vaikuttavat käsikirjoittajat ja psykologit, mutta myös vanha kreikkalainen runousoppi. Sen mukaan jännitys syntyy, kun moraalisesti hyvä henkilö tekee kohtalokkaan erehdyksen ja joutuu vaaraan. Jännite kasvaa äkkikäänteissä sekä tilanteiden tunnistamisissa ja laukeaa loppuratkaisussa. Miten tämä on sovellettavissa kuvataiteeseen? Tekstaa ART, välilyönti ja vastauksesi numeroon 16350.

61Ass30
Tee teos arjen intensiteetistä ja lähetä kuvaus teoksesta tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kuvauksesi numeroon 16350.

62Flwk1 AIHEEN VALILNTA
Onnittelut, olet suorittanut SMS/FAG perusopinnot! Jäljellä on vielä lopputyön tekeminen. Jos et keksi mitään aihetta, avaa sivistyssanakirja sattumanvaraisesti ja valitse silmät kiinni jokin sana: siinä sinulle aihe. Päätettyäsi lopputyösi aiheen lähetä se tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja lopputyön aiheesi numeroon 16350.

63Flwk2 TEKNIIKAN VALINTA
Seuraavaksi sinun täytyy suunnitella miten käytännössä toteutat lopputyösi. Muista, että voit aina pyytää apua ystäviltäsi. Taideteoksen ei tarvitse olla fyysisesti taiteilijan itsensä tekemä. Päätettyäsi lopputyösi tekniikan ilmoita se tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja tekniikkasi numeroon 16350.

64Flwk3 AIKATAULU
Laadi lopputyön toteuttamiselle aikataulu. Milloin voit aloittaa työskentelyn, milloin teos on valmis ja milloin laitat sen esille. Varaa yksi päivä myös lopputyöseminaarillle. Päätettyäsi lopputyösi aikataulutuksen lähetä se tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja aikataulusi numeroon 16350.

65Flwk4 RAHOITUS
Laske lopputyöllesi budjetti. Jos rahasi eivät riitä sen toteuttamiseen, kevennä suunnitelmaa tai etsi tietoa haettavissa olevista apurahoista ja hae niitä. Lähetä lopputyösi budjetti tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja budjettisi numeroon 16350.

66Flwk5 GALLERIA
Etsi lopputyöllesi paikka, johon voit laittaa sen esille. Voit kysellä gallerioita tai muita paikkoja, joissa järjestetään taidenäyttelyjä. Jos et saa muuta paikkaa, niin järjestä lopputyönäyttelysi kotonasi tai julkisessa tilassa. Muista tekstata lopputyön esittelypaikka myös SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja esittelypaikkasi numeroon 16350.

67Flwk6 LEHDISTÖ
Kirjoita lopputyöstäsi lehdistötiedote. Se toimii samalla lopputyön kirjallisena osana. Kirjoitettuasi lehdistötiedotteen lähetä se mahdollisimman moneen lehteen, radioon ja televisio-yhtiöön. Muista lähettää lehdistötiedotteestasi kopio tekstiviestillä myös SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja lehdistötiedotteesi numeroon 16350.

68Flwk7 AVAJAISET
Suunnittele lopputyönäyttelysi avajaiset. Tärkeää on mitä laitat päälleesi ja minkälaisen tarjoilun järjestät. Suunnittele myös tekstiviestillä lähetettävä kutsukortti, jonka lähetät kaikille, jotka haluat kutsua avajaisiin. Tekstaa myös yksi arkistokappale SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja kutsusi numeroon 16350.

69Flwk8 SEMINAARI
Kutsu arvostamiasi henkilöitä katsomaan ja keskustelemaan lopputyöstäsi. Raportoi keskustelun pääkohdat tekstiviestillä SMS:ään. Tekstaa ART, välilyönti ja keskustelusi pääkohdat numeroon 16350.

70Flwk9 DOKUMENTOINTI
Kuvaa lopputyösi ennenkuin purat näyttelyn. Lähetä digitaaliset kuvat lopputyöstäsi jpg-muodossa (max 5 kuvaa, 500 kB/kuva) sähköpostitse osoitteeseen xxx. Kun olet tehnyt tämän, tekstaa ART numeroon 16350.

71Dipl TODISTUS
Onneksi olkoon! Olet suorittanut SMS/FAGin perusopinnot ja pitänyt hyväksyttävästi lopputyönäyttelyn. Olet osallistunut 30 luennolle ja pitänyt niistä luentopäiväkirjaa. Olet suorittanut myös 30 tehtävää, osallistunut 7 etälopputyöohjaustapaamiseen, sekä järjestänyt lopputyöseminaarin ja raportoinut sen SMS:lle. Onnea ja menestystä taiteilijaurallesi!